Artsen voor Orthopedische Geneeskunde

J.M.A. Mens en R.T.M. van Kalmthout

secretaresse : Lily van der Sluijs-Heijveld

Praktijk (in 't kort):
Diagnostiek en behandeling van aandoeningen van het bewegingsapparaat.
Het gaat daarbij enerzijds om aandoeningen zoals een tenniselleboog of een hielspoor; bij deze aandoeningen is duidelijk wat er aan de hand is, en ze worden doorgaans behandeld met een lokale injectie; in deze techniek zijn artsen voor orthopedische geneeskunde extra deskundig en ervaren. Anderzijds kan het gaan om een second opinion voor klachten, waarbij niet direct duidelijk is wat de oorzaak is. Bijvoorbeeld pijn in de schouder en/of arm die niet reageert op de gebruikelijke behandeling, kniepijn waarbij men geen diagnose heeft kunnen stellen. Er wordt gebruik gemaakt van het nauwkeurig uitvragen van de klachten en een lichamelijk onderzoek. Daarbij wordt vaak gebruik gemaakt van krachtmetingen. Indien nodig wordt door de arts een echoscopie gedaan. Soms worden oude röntgenfoto’s opgevraagd en bekeken. Soms worden nieuwe foto’s aangevraagd. Meer informatie op www.janmens.nl en www.drvk.nl

Aanmelden/ contact:
Aanmelden kan telefonisch via 071 5130053.

Spreekuur: Op afspraak.

Vergoeding:
De nota’s worden niet op dezelfde manier vergoed als de nota’s van een specialist in een ziekenhuis.
Meer informatie op www.janmens.nl en www.drvk.nl of telefonisch bij de secretaresse.