www.paulaportegies.nl

Mobiel: 06-37468188 Email: Mail Paula

Praktijk voor psychologie, relatie- en gezinstherapie

Paula Portegies

Gz-psycholoog BIG, orthopedagoog NVO en relatie- en gezinstherapeut NVRG.

Wat doe ik?
Ik bied individuele psychologische hulp, relatietherapie, gezinstherapie en groepstherapie aan kinderen, jongeren en volwassenen.

Voor wie?
Voorbeelden van vragen waarmee u bij mij terecht kunt, zijn:
Bij kinderen en jongeren: Opvoedings- en gedragsproblemen, rouw, druk gedrag, snel boos worden, somber zijn, angst en dwang, problemen in het maken van contact.

Bij volwassenen en gezinnen (naast bovengenoemde vragen): vaak voorkomende conflicten, relatieproblemen, (ernstige) ruzies, afstandelijkheid, uit elkaar gegroeid zijn, problemen met intimiteit, spanningen in een samengesteld gezin, echtscheiding, onbegrip, gebrek aan contact, communicatieproblemen, ingrijpende gebeurtenissen, levensfaseproblemen, problemen met zelfstandigheid, onzekerheid of assertiviteit, zorgen om een familielid met psychiatrische problematiek.

Werkwijze
U wordt alleen en/of met één of meer familieleden uitgenodigd om te onderzoeken welke problemen u ervaart, welke veranderingen u wenst en wat de meest passende weg is om tot die verandering te komen. Het doel van de therapie is het samen zoeken naar oplossingen. Ik sta dus niet alleen stil bij problemen, maar kijk juist ook naar de mogelijkheden en sterke kanten van uzelf en van uw omgeving. Ik probeer zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw hulpvraag en samen met u te kijken naar mogelijkheden voor verandering. Een behandeling staat of valt met een goede samenwerking met u. Tijdens de behandeling wordt steeds besproken of de behandeling goed verloopt, of ik u goed begrijp en of de gewenste doelen worden gehaald.

Kosten
De praktijk biedt zorg in de Generalistische Basis-GGZ (GB-GGZ). Met de meeste zorgverzekeraars heb ik contracten afgesloten. Voor uitgebreide informatie verwijs ik u naar mijn website.

Contact
Mocht u vragen hebben, neem gerust contact met mij op.
Ik ben bereikbaar van maandag tot en met vrijdag (06-37468188/ info@paulaportegies.nl).
Voor uitgebreidere informatie verwijs ik u naar mijn website www.paulaportegies.nl.