DUYSENS & KLEIJN - PSYCHOTHERAPIE

Tom Kleijn - psychiater, psychotherapeut
Frank Duysens - psycholoog, psychotherapeut

Speciale vermelding:
Frank Duysens stopt in verband met pensionering zijn praktijk op de Vondellaan en kan geen nieuwe aanmeldingen meer aannemen.
Tom Kleijn , psychiater, zal zijn praktijk voortzetten. U kunt hem het beste bereiken via onderstaand mailadres.

Tel: 071 5144652
praktijk.tomkleijn@gmail.com
duysenspraktijk@xs4all.nl

Algemene informatie:
De praktijk is een samenwerkingsverband van twee psychotherapeuten die in het overheidsregister (BIG) ingeschreven staan. De praktijk heeft een contract met alle ziektekostenverzekeraars.

Aanmeldingsklachten/problemen:
De praktijk richt zich op psychotherapeutische hulpverlening aan mensen variërend in leeftijd van 18 tot 70 jaar. De klachten kunnen uiteenlopen van depressieve gevoelens, angsten overspannenheid, onzekerheid, onver-werkte rouw, tot problemen in de werksituatie. De praktijk is tevens gespecialiseerd in relatieproblemen. Er is de laatste 10 jaar een toenemende vraag naar psychotherapeutische behandeling. Gelukkig is het steeds meer geaccepteerd dat men voor psychologische en emotionele problemen professionele hulp kan zoeken en krijgen.

Kosten
De behandeling wordt door de ziektekostenverzekeraars vergoed. De praktijk heeft een contract met vrijwel alle verzekeraars. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient uw huisarts een specialisten verwijskaart, de zogeheten Jaarkaart, te verstrekken. U wordt verzocht deze samen met uw polisgegevens en burger-servicenummer bij voorkeur naar het eerste of uiterlijk tweede gesprek mee te nemen.

Tenslotte bieden wij mogelijkheden voor gesprekken op de avonduren (maandag, dinsdag en donderdagavond).

Bereikbaarheid
Telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en vrijdag. (telefoon: 071-5144652)
Indien we in gesprek zijn kunt u een boodschap inspreken via het antwoordapparaat of ons een email sturen. U kunt ons dan bv. berichten als een geplande afspraak niet door kan gaan. Wij bellen of mailen U dan zo spoedig terug. Wij zijn echter niet dagelijks op de praktijk aanwezig. Voor dringende zaken die geen uitstel kunnen verdragen raden wij U aan contact op te nemen met de huisarts.